Naslovna slika za 100 dana u gradskom vijeću – nova praksa
18. 10. 2021.

100 dana u gradskom vijeću – nova praksa

Naši su gradski vijećnici Katarina Kruhonja i Boris Kiš, kao građani političari, u svojih „100 dana mandata“ ostvarili niz posjeta i uputili niz pitanja upravnim odjelima Grada Osijeka kako bi upoznali i razumjeli i analizirali na koji način uprava funkcionira. Bez toga nije moguće pridonijeli dobrom upravljanju, razvoju općeg dobra i unapređenju kvalitete življenja i zadovoljstva Osječana. Kažu u Gradu da je ovo nova praksa koja je do sada postojala samo u teoriji, odnosno, u statutu i poslovniku.

Dobro su primljeni, razgovori su bili korisni, ugodni i poticajni. Posjetili su:
  • Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu (2x)
  • Upravni odjel za urbanizam
  • Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša
  • Ured Gradaodjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

Potpora građanima

Na upite građana pomogli su realizirati neke tekuće probleme. Primjerice, ponovno uspostavljanje pješačke zone s istočne strane dvorane Gradski vrt; nalog za otvaranje ulaza za vozila UNIKOMA na igralište u Krapinskom naselju.

Razrađuju prijedloge većih projekata u dva kvarta.

U suradnji s građanskim inicijativama i sa stručnjacima pripremaju nekoliko tema koje će predložiti u planu rada Gradskog vijeća za 2022.

Na 3. sjednici Gradskog vijeća Osijeka, 11. listopada 2021. g. založili su se za dvije teme:

  • Pokretanje postupka posebne zaštita drvoreda javorolisnih platana na području grada Osijeka u svojstvu spomenika parkovne kulture
  • Protiv protuzakonitog imenovanja članova Kazališnog vijeća Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića Osijek.

Naši su se vijećnici svim raspoloživim načinima založili da gradsko vijeće ne donese odluku koja je, zapravo, protiv pokretanja postupka buduće zaštite svih povijesnih drvoreda osječkih stoljetnih javorolisnih platana.

U pisanom obliku uputili su gradonačelniku i svim vijećnicima i vijećnicama prijedlog da s dnevnog reda sjednice bude izostavljena točka 14.  Prijedlog Odluke o očuvanju i oplemenjivanju vrijednosti drvoreda javorolisnih platana na području grada Osijeka. Suprotno stručnom elaboratu i željama građana, pod ovim naslovom koji ugodno golica uši, krije se zapravo odluka protiv pokretanja postupka buduće zaštite povijesnih drvoreda osječkih stoljetnih javorolisnih platana. Točka nije izostavljena, izglasana je glasovima vladajuće većine. Razmatamo koje nam dodatne mogućnosti stoje na raspolaganju za pokretanje postupka zaštite povijesnih drvoreda osječkih stoljetnih javorolisnih platana u svojstvu spomenika parkovne kulture. Bez još veće podrške građana osječke platane nemaju šanse.

Na sjednici su upozorili na protuzakonitost i glasali protiv, a nakon sjednice uputili Ministarstvu za kulturu i medije RH zahtjev za Nadzor zbog protuzakonitog imenovanja Kazališnog vijeća Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića Osijek. Na sreću nisu jedini vijećnici koji su se odlučili suprotstavljati protuzakonitoj, i po kulturu, štetnoj praksi!