Program

M! Možemo za OSIJEK

Nije dovoljno biti pošten i moralan, potrebno je htjeti mijenjati sustav nemilosrdne moći!

Mi smo građani političari novog doba koji, uz svoju posebnu ulogu (u gospodarstvu, obrazovanju, znanosti, civilnom društvu..), biraju založiti se za opće dobro – miroljubivu, organiziranu, povezanu zajednicu ljudi koji brinu jedni za druge, za dobar život svih živih bića i naše planete Zemlje.

Dio smo prave promjene koja se događa u Zagrebu, Rijeci, Karlovcu, Puli, Dubrovniku, Braču, Bjelovaru...

Uključujemo se svjesni da za pravu promjenu nije dovoljno u politički život unijeti osobno poštenje i moral. Potrebno je htjeti mijenjati sustav nemilosrdne moći koji koristi mrežu korupcije, klijentizma i neprofesionalnosti i zapletava ne samo „prljave“ političare nego i sve nas - društvo. Takav je sustav prepreka dobrom životu i razvoju, takav sustav ne može konstruktivno odgovoriti na porast ekonomske, socijalne i ekološke nesigurnost nego ih, zapravo uzrokuje, a predstavlja i društvenu katastrofu. Rastače tkivo društvene povezanosti, suradnje i solidarnosti.

To želimo promijeniti! Želimo pridonijeti važnom i nužnom zaokretu – povezivanju ljudi oko zajedničkog dobra! Od susjedstva, kvarta i mjesnog odbora do gradskog vijeća! To trebamo potaknuti, osigurati i jačati, i to vidimo kao temeljnu ulogu i zadaću gradonačelnika/ca i gradskih uprava.

Smatramo da se Osječani i Osječanke, mladi i stari, ljudi s posebnim utjecajem i posebnim odgovornostima u zajednici, ženske grupe, manjine, škole, vjerske institucije, poslovni sektor, znanstvenici, umjetnici, sportaši itd. mogu žilavo oduprijeti postojećem štetnom sustavu u svrhu općeg dobra, za dobar život ljudi i razvoj; znamo da Osijek ima na čemu nadograđivati jedinstvo, stabilnost i sklad. Ako smo do sada „držali nogu u vratima“ sada ih otvaramo za zajednički poduhvat.

Naš je program M! Možemo za OSIJEK MEGA poduhvat jer ciljamo razotkriti logiku koja nas kao pojedince i zajednicu sputava i osloboditi se za logiku koja se temelji na drugim vrijednostima – na očuvanju javnog dobra i interesa, uključivanju građana, suradnji, solidarnosti i suosjećanju.

Pokazati ćemo što nam nemilosrdna moć čini, gdje je njezina „Ahilova peta“ i kako je to moguće mijenjati ne perpetuirajući nove nepravde. To je put u pravu promjenu.

Pred nama su izbori kakvi se ne događaju svake četiri godine jer ovog puta BIRAMO PROMJENU KOJA ĆE OBILJEŽITI GENERACIJE. To je početak puta na kojem se svakodnevno u vrlo konkretnim situacijama bira. Naša je zadaća osnažiti jedni druge, a naročito mlade ljude za takav put koji nije lak ali oslobađa one potencijale koje svaka osoba i zajednica ima – mudrost, hrabrost, suosjećanje i kreativnost.

Čemu težimo? Naša vizija

Želimo Osijek u održivoj, kreativnoj, razvojnoj povezanosti sa životom Osječko-baranjske županije i njezinim stanovnicima, da postane metropola - srce naše županije i naše regije.

Na čemu gradimo?

Očuvat ćemo, njegovati i unaprjeđivati ono što građanima Osijeka daje osjećaj stabilnosti, sklada i sigurnosti: Osijek grad parkova i šetnice na Dravi, grad lega, bicikliranja, rekreiranja, pecanja, sveučilišni grad, grad kulture i umjetnosti, grad koji nastoji graditi preduvjete za razvoj povoljne poduzetničke klime, koji postaje grad razvoja informatičkih tehnologija te je prvi grad s 5G mrežom u RH, koji ima bogatu tržnicu, razvijeno i povezano civilno društvo, grad u kome napušteni psi imaju ime i dom u najljepšem azilu u Hrvatskoj...
Želimo svakako očuvati i dodatno ozeleniti zelenu dušu grada, očuvati (vratiti!) i proširiti zeleni pojas uz šetnicu na obje obale.

Prvi prioritet - ukloniti prepreke dostojnom životu i razvoju!

Da bi politika bila okupljanje oko zajedničkih ciljeva i rad za dobrobit Osijeka i Osječana a ne osobnih interesa, nužno je napustiti:

 • okorjelu praksu stranačkog zapošljavanja i kadroviranja u javnim službama i poduzećima
 • slabu dostupnost i neučinkovit servis građanima od strane gradske uprave i javnih poduzeća
 • otuđivanje javnog dobra, manipulacije javnim dobrom i neučinkovito upravljanje javnim dobrom
 • umjetnu, političkim podjelama forsiranu politiku opstrukcije i nesuradnje između Grada Osijeka i Osječko – baranjske županije.

ODGOVORAN I UČINKOVIT I UKLJUČIV GRAD

Javni će resursi pod jednakim uvjetima biti dostupni svima – bez stranačkog zapošljavanja i kadroviranja. Gradski će odjeli i javna poduzeća biti lako dostupan servis građanima koji im olakšava život i to digitalizacijom ali i u direktnoj komunikaciji. Poštivat ćemo visoke standarde rada, a zapošljavanje od radnika do uprave temeljit će se na stručnosti.

Građani će imati online uvid u trošenje proračuna u realnom vremenu i to razine do ugovora; imat će priliku sudjelovati u planiranju potreba i budžetiranju proračuna. Držimo se stvarne kompetitivne javne nabave i tako očekujemo ostvariti uštede.

Građanima, posebno mladima, biti omogućen veći stupanj sudjelovanja u donošenju gradskih politika (osigurat ćemo i poticati sudjelovanje mladih koji nisu članovi političkih stranaka u radu Vijeća mladih.

Usustaviti ćemo praksu sudjelovanje Vijeća mladih u radu Vijeća Grada, otvoriti ćemo ured za rad s mladima. Uvest ćemo sudjelovanje nestranačkih članova u upravna vijeća javnih poduzeća. Aktivirat ćemo i demokratizirati rad Odbora za organizacije civilnoga društva. Kreirat ćemo sustavnu mogućnost aktivnog uključivanja građana u javne rasprave (za ključna pitanja organizirati referendume) i unapređivanje života u svojim kvartovima i naseljima.

Posebno ćemo pažljivo i transparentno raspolagati gradskom imovinom, staviti u funkciju zapuštene / nedovoljno iskorištene gradske prostore, odnosno stvoriti uvjete da se ti prostori ispune sadržajima (prostor HŽ infrastrukture) te pomoći i posredovati kod države radi sređivanja suvlasničkih odnosa kako bi zgrade mogle konkurirati za poticaje za sufinanciranje FZOEU za energetsku obnovu.

Posebno ćemo se usredotočiti na očuvanje i proširenje zelenog pojasa uz šetnjicu na obje strane obale, istražiti pravne i druge mogućnosti u vezi inicijative „Bijela lađa“ te pokrenuti izradu novog GUP-a.

UGODAN I PRAVEDAN I DOSTUPAN GRAD

U prvom koraku ćemo unaprijediti osjećaj zadovoljstva i uključenosti građana tako što ćemo podržati projekte koji direktno utječu na kvalitetu svakodnevnog života Osijeka kao urbane cjeline : grad će biti čist, svi građani biti će opskrbljeni kantama za odvajanje otpada, upućeni i poticani da to čine. Dodatno ćemo ozeleniti svaki kvart i naselje, poticati cvjetne balkone i urbane vrtove.

Kao prioritet vidimo već u prvom mandatu izgraditi infrastrukturu koja će omogućiti dostupnost primarne zdravstvene zaštite barem u jednom kvartu gdje nedostaje, dograditi vrtićke kapacitete za oko 120 mjesta a kapacitet domova za starije za minimalno 30 mjesta, unaprijediti sustavno brigu za mentalno zdravlje. Djeci i mladima ćemo omogućiti bolju dostupnost sportu kao zdravom načinu života i socijalizacije (model poticanja samo izvrsnih nadopuniti ćemo modelom popularizacije sporta kao stila života i društvenosti). Riješiti problem Iktusa kupnjom i renoviranjem/dogradnjom zgrade.

Pridonijeti ćemo očuvanje zdravlja kroz programe zdrave prehrane u vrtićima, školama i javnim institucijama. Unaprijediti ćemo i povezati biciklističke staze kako bi dodatno poticali ovaj zdrav i ekološki način prijevoza, povećali sigurnost u prometu i omogućili i djeci i osobama treće dobi te invalidnim osobama da se služe biciklima / triciklima.

Zalagat ćemo se za povećanje financiranja kulture, a zasigurno će Grad ozbiljno poraditi na unaprjeđivanju svojih kapaciteta kako bi aktivno sudjelovao u razvijanju partnerskih projekata radi ostvarivanja dodatnih sredstava. Poticat ćemo približavanje kulture građanima, alternativnu i urbanu kulturu, njegovat ćemo i dodatno unaprjeđivati Osječko ljeto kulture.

Podržavamo uvođenje građanskog odgoja kao izbornog predmeta u sve osnovne škole te sudjelovanje u izradi kurikuluma koji će u građanski odgoj integrirati i zdravstveni odgoj i obrazovanje za mir.

Potaknut ćemo participativno planiranje strategije jačanja uloge organizacija civilnoga društva u Osijeku kako bi usuglasili strateške prioritete, prilagodili model financiranja i ovu strategiju uključili u generalni strateški plan razvoja Osijeka koji treba napraviti.

Sustavno ćemo planirati i razvijati: bolje uvjete za život mladih i mladih obitelji te dostojanstven i ispunjen život u trećoj dobi.

Postaviti ćemo temelje za sustavnu izgradnju javnih stanova s priuštivim najmom (na način održive gradnje s minimalnim ekološkim otiskom). Kako je Osijek grad koji stari, a to je situacija i u našem okruženju, tome ćemo pristupiti kao prilici za inovativne odgovore – izgradnju cijelog naselja koji će imati adekvatan smještaj u odnosu na potrebe starijih ali i stanove/apartmane za najam ili prodaju s harmoniziranim udjelom mladih i obitelji treće dobi, sve sadržaje i prilike za uključiv život različitih generacija (npr. prenamijeniti i dograditi, urediti kompleks Kliničke bolnice kada bude sagrađena nova).

ZELEN I RAZVOJAN SVEUČILIŠNI GRAD

Na gospodarsku i ekološku nesigurnost odgovoriti ćemo provedbom ozbiljnog strateškog planiranja razvoja grada i prirodnog okruženja u smjeru zelenog, održivog, zaokruženog gospodarstva (2021—2031.g) koji posebno brine za očuvanje prirodnih resursa koje ima.

Strateško planiranje ćemo provesti širokim uključivanjem struke, znanosti i građana Osijeka i Županije. Tim će procesom ojačati uloga sveučilišta u službi  razvoja grada i regije i, ujedno, unaprijediti sveučilišne kapacitete za izvrsnost jer će njegovi studenti imati prilike učiti iz prakse i toj praksi pridonositi.

Povezati ćemo to s brendiranjem grada - Nobelovci brend grada Osijeka - Osijek grad Nobelovaca ulaže u mlade istraživače i potiče suradnju znanosti i grada (Osijek je u RH jedini grad dvojice dobitnika Nobelove nagrade, Lavoslava Ružičke i Vladimira Preloga)

U međuvremenu ćemo nastaviti i unaprijediti:

 1. Sve što je navedeno u prethodna dva odjeljka indirektno stvara uvjete za poduzetničku kreativnost i kapacitete i voljnost ostati u gradu koji je ODGOVORAN I UČINKOVIT I UKLJUČIV I UGODAN I PRAVEDAN I DOSTUPAN GRAD
 2. Nastaviti, ali učinkovitije, osiguravati uvjete za razvoj poduzetništva, posebno za već postojeće IT poduzetništvo. Tri su osnovna načina: a.) osiguravanje stipendija i povoljnih uvjeta za studiranje (što je dijelom već postignuto) treba snažno pojačati osiguravanjem boljih uvjeta za ostanak mladih visokobrazovanih i strukovnih stručnjaka i mladih obitelji (prvenstveno povoljnim uvjetima stanovanja, izgradnjom javnih stanova s priuštivim najmom, dostupnošću zdravstvenih usluga i javnih vrtića te sadržajima za mlade) b.) osiguranjem infrastrukture za izgradnju radnih prostora; c.) dati poticaj neprofitnoj i kreativnoj industriji mladih. Založit ćemo se za model civilno-javnog partnerstva, posebno za korištenje HŽ prostora za kreativnu industriju i samoodržive programe mladih. Također i za preustroj skupog,  i za današnju kulturu neetičnog načina odnosa prema životinjama, tako da  Zoo vrt bude transformiran prema jednoj od suvremenih, etički prihvatljivih, općekorisnih i održivih alternativa (kao što su korištenje suvremenih digitalnih tehnologija u edukaciji o životinjama i prirodi, do transformacije u rehabilitacijske centre za pojedine vrste divljih i drugih životinja).
 3. Dodatno sustavno ozelenjavati zelenu dušu grada
 4. Unaprijediti razvrstavanje otpada i istražiti mogućnosti za razvijanje gospodarenja otpadom
 5. Dodatno poticati i osigurati biciklističku mobilnost
 6. Nastaviti prijelaz prema čistoj energiji

Uvodimo odmah:

 1. Zelenu nabavu - poticaj ekološki osjetljivu nabavu hrane iz lokalnih izvora
 2. Dostupnost pitke vode na javnim hidrantima (smanjenje korištenja plastičnih boca)
 3. Izradu strategija kontrole komaraca 2024. uz kontinuirane razgovore s Županijom i okolnim Općinama i edukaciju zajednice kako utjecati na smanjenje broja populacije komaraca

GRAD POVEZAN SA SVOJOM ŽUPANIJOM I ŠIROM REGIJOM

Cilj nam je napustiti umjetnu, političkim podjelama forsiranu politiku opstrukcije i nesuradnje između Osijeka i Osječko-baranjske županije. Želimo Osijek u održivoj, kreativnoj, razvojnoj povezanosti sa životom Osječko-baranjske županije, da bude srce, metropola, naše županije i naše regije. Unatoč resursima koje ima, naša Županija spada u najnerazvijenije županije u RH, a u vrhu je po negativnoj stopi migracija. Prijelaz na zeleno održivo zaokruženo gospodarstvo je naša zajednička prilika da konstruktivno, kreativno i učinkovito odgovorimo kako transformacija ne bi bila na štetu nego na korist svima.

 

Ovo je preliminarni program koji ćemo usuglašavati i dopunjavati s prijedlozima drugih stranaka u sastavu Gradskog vijeća Grada Osijeka i Županijske skupštine Osječko-baranjske županije.