Inicijativni odbor Možemo! Osijek

Mr.sc. Katarina Kruhonja – Vijećnica

Mr.sc. Katarina Kruhonja – Vijećnica

Kao liječnica nuklearne medicine radila sam u Kliničkoj bolnici Osijek...
Boris Kiš – Vijećnik

Boris Kiš – Vijećnik

Po zvanju sam prof. hrvatskoga jezika i književnosti i dipl. knjižničar...
Dr. sc. Hermina Goricke Lukić – Vijećnica

Dr. sc. Hermina Goricke Lukić – Vijećnica

Cijeli radni vijek provela sam u Muzeju Slavonije u Osijeku...
Goran Walter

Goran Walter

Osječanin, medicinski tehničar, volonter, alternativnac, aktivist...
Nada Stanković

Nada Stanković

Rođena sam Osječanka, po zvanju politolog, po zanimanju novinarka...
Vera Kovačić

Vera Kovačić

Diplomirana politologinja sam i novinarka, rođena Osječanka...
Mr.sc. Katarina Kruhonja – Vijećnica

Mr.sc. Katarina Kruhonja – Vijećnica

Kao liječnica nuklearne medicine radila sam u Kliničkoj bolnici Osijek...
Boris Kiš – Vijećnik

Boris Kiš – Vijećnik

Po zvanju sam prof. hrvatskoga jezika i književnosti i dipl. knjižničar...
Dr. sc. Hermina Goricke Lukić – Vijećnica

Dr. sc. Hermina Goricke Lukić – Vijećnica

Cijeli radni vijek provela sam u Muzeju Slavonije u Osijeku...
Goran Walter

Goran Walter

Osječanin, medicinski tehničar, volonter, alternativnac, aktivist...
Nada Stanković

Nada Stanković

Rođena sam Osječanka, po zvanju politolog, po zanimanju novinarka...
Vera Kovačić

Vera Kovačić

Diplomirana politologinja sam i novinarka, rođena Osječanka...