Naslovna slika za Zašto smo PROTIV REBALANSA proračuna za 2022.
09. 06. 2022.

Zašto smo PROTIV REBALANSA proračuna za 2022.

Vijećnici Političke platforme Možemo glasali su za PRORAČUN 2022. kao razvojni, ali smo upozorili:

1. Radi o nerealnom (predimenzioniranom) proračunu čiji se porast temelji na planu porasta strateških projekata za preko 200 milijuna kuna, odnosno na indeksu rasta strateških projekta od 351, za što Grad nema tehničko-operativnih kapaciteta.

2. Neprihvatljivo je povećanje proračuna Ureda gradonačelnika, posebno stavke od 1.8 milijuna kuna za informiranje građana i protokol.

Ovaj prvi rebalans proračuna potvrđuje da je proračun predimenzioniran na račun nerealnog plana indeksa rasta strateških projekata. Umanjenje za 49.902.777,00 kuna (24,83%). iskazano je na stavki projekata financiranih iz EU i iz državnog proračuna. Brisana je stavka za izgradnju i obnovu vrtića, projekt koji je Gradonačelnik višekratno predstavljao građanima kao jedan od najvažnijih.

Uz najbolje želje da se do kraja godine ostvari najviše moguće od planiranih strateških projekata, PROTIV smo REBALANSA iz sljedećih razloga.

1. PROTIV smo nastavka propagande o razvojnom i najvećem proračunu ikada jer je već ovim rebalansom stavka strateških projekta umanjena za gotovo 50 mil.Ovo umanjenje je u ukupnom umanjenju prikriveno, jer se Grad kreditno zadužio za dodatnih 45 milijuna kuna (s obrazloženjem da su sada kamate povoljne).

2. PROTIV smo daljnjeg rasta proračuna ureda gradonačelnika za 34%. Po treći puta povećava seproračun za informiranje i protokol – s ovim uvećanjem od 314.000,00 iznosi 2.410.000, što je za 89% više od zatečenoga, a uz obrazloženje da će se utrošiti na dodatne usluge (koje?). Proračunska linija Manifestacije i pokroviteljstva uvećava se za 930.000,00 (161%)!?Proračun Ureda gradonačelnika iznosi sada 6.300,000,00 što je za oko 46,5 % više od proračuna Ureda gradonačelnika u prethodnom sazivu. Nevjerojatnukoličinu gradskih, naših, novaca gradonačelnik troši kako bi nas uvjerio da on odlično radi i da je Osječanima odlično.

3. PROTIV smo smanjenja planiranih programa skrbi za stare i nemoćne i socijalno ugrožene za 2.6 milijunakuna istovremeno sa rastom proračuna Ureda gradonačelnika i usred drastičnih poskupljenja.

4. PROTIV smo prenamjene neutrošenih 2.200.000,00 kuna od spomeničke rente za obnovu pročelja. Time se odgađa rješavanje višegodišnjeg problema zapuštenih fasada u samom centru grada.

5. PROTIV smo smanjenja subvencije za trgovačka društva, obrtnike i poljoprivrednike izvan javnog sektora za 500.000,00 kuna. Istovremeno, bez posebnog obrazloženja, rebalans uračunava dodatnih 4.5 milijunasubvencije za trgovačka društva u javnom sektoru(GPP- u, u kojem je bez javnog natječaja zaposleno 40-tak osoba).

6. Nejasno je zašto je potrebno dodatnih 2.6 milijunasubvencije za Športske objekte dok Grad preuzima vođenje kupališta Copacabane i za to izdvaja 1.5 milijunakuna.

7. PROTIV smo da ADVENT u Osijeku, koji još nema programa, ima rezervirano više sredstava (oko 2.1 milijuna) nego već tradicionalno Osječko ljeto kulture(1,5 milijuna)