Naslovna slika za Tiskovna konferencija nakon dopisne sjednice o vrtićima
14. 02. 2022.

Tiskovna konferencija nakon dopisne sjednice o vrtićima

Možemo i SDP su bili primorani održati tiskovnu konferenciju i javnosti pojasniti
činjenično stanje nakon dopisne sjednice Gradskog vijeća putem e-maila koja nije bila dostupna javnosti nego je predstavljena netočnim izjavama gradonačelnika I. Radića i vijećnika A. Đapića.

Činjenica je: da je Grad propustio produžiti postojeću privremenu mjeru smanjenja udjela roditelja u cijeni programa vrtića tijekom Covid-pandemije. Mjera je istekla 31. prosinca 2021. Stoga su roditelji morali platiti punu cijenu vrtića usred vrhunca petog vala Covid-19 pandemije, kada je zabilježeno oko 1900 izostanaka djece zbog bolesti.

Činjenica je: da su roditelji zbog toga pokrenuli peticiju (1.700 potpisa) a Klub vijećnika MOŽEMO je 17.siječnja 2022. tražio od Gradskog vijeća da po hitnom postupku na dnevni red stavi dopune i izmjene Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Osijek.

Činjenica je: da je Klub vijećnika Političke platforme Možemo još u studenom 2021.g. predložio Gradskom vijeću da na dnevni red stavi dopune i izmjene Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Osijek jer po važećem pravilniku sav, ili veliki dio tereta, plaćanja usluge tijekom bolesti ili drugog opravdanog izostanka djece pada na teret roditelja.

HDZ KAO VEĆINA IZGLASALI PONOVNO UVOĐENJE PRIVREMENE MJERE

Činjenica je: da je Gradsko vijeće sa 17 glasova vladajuće većine donijelo Odluku o ponovnom uvođenju ponovo privremene mjere olakšice na cijenu vrtića samo za djecu oboljelu ili u izolaciji zbog Covid -19 infekcije. Mjera će se primjenjivati u veljači i ožujku 2022.

  • Cijena za izostanak od 3-5 dana zbog izolacije biti će umanjena za  20%  ukupne cijene
  • Cijena za izostanak od 5-8 dana biti će umanjena za 30 % ukupne cijene.

U odnosu na prethodno važeće privremene mjere radi se o povećanju udjela roditelja u cijeni za najmanje 100%

Činjenica je: da niti jedan vijećnik/vijećnica iz opozicije nisu glasali protiv mjere koju je predložio gradonačelnik (4 suzdržanih), ali mu nisu niti dali svoj glas jer, iako govori o olakšici, zapravo smanjuje onu prethodno važeću a potpuno je ukida u odnosu na izostanke zbog drugih bolesti osim Covid-19. Postoji, dakle, vijećnički konsenzus oko toga da olakšicu treba dati, no nije postignut za predloženu mjeru.

Činjenica je: da su svi opozicijski vijećnici/ce i jedan glas iz pozicije (ukupno 13 glasova) podržali amandmane MOŽEMO kojim smo tražili da privremena mjera važi do službenog proglašenja prestanka Covid-19 pandemije a da olakšica ostane na razini one prethodno važeće mjere (do 2 mjeseca u godini 0 kuna a nakon toga cijena čuvanja mjesta 200 kuna). Ili da se odmah donesu trajne dopune i izmjene Pravilnika (do 30 dana izostanka umanjenje prema broju dana bolovanja a preko 30 dana opravdanih izostanaka 100 kuna za čuvanje mjesta).

DOPISNA SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA PUTEM E-MAIL-a

Činjenica je: da je Klub vijećnika Možemo dao prigovor zbog dopisnog održavanja sjednice jer ova ne osigurava demokratsku raspravu i  potpuno dokida demokratski princip javnost. U prilog tome govori presuda Visokog upravnog suda u RH od 27. rujna 2021. kojom se ukida Odluka donesena na sjednici Zagrebačke županije koja se također odvijala putem e-maila. Ali, naročito situacija koju smo doživjeli na vlastitoj koži – o rezultatima i interpretaciju stavova naših vijećnika građani su mogli čitati jedino iz izjava gradonačelnika Ivana Radića i vijećnika Ante Đapića – koji nije bio ništa drugo nego politički linč.