Naslovna slika za Nacrt Odluke o prijedlozima i peticijama građana Osijeka
11. 02. 2023.

Nacrt Odluke o prijedlozima i peticijama građana Osijeka

NEKA SE GLAS GRAĐANA ČUJE

Slučajno ili ne, nakon uspješne peticije protiv poskupljenja javnog prijevoza, koju je organizirao osječki  MOŽEMO! Grad Osijek pokreće online Savjetovanje o Nacrtu Odluke o prijedlozima i peticijama građana. To pozdravljamo. Naime, prema čl. 25. Zakona o lokalnoj,
područnoj (regionalnoj) samoupravi (ZOLPRS), jedinica lokalne samouprave (JLS) ima obavezu regulirati uvjete koji trebaju biti ispunjeni kako bi prijedlog ili peticija građana ostvarila pravo da bude raspravljena na njenom predstavničkom tijelu.

Čl. 25. Zakona o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi (ZOLPRS) kaže da GRAĐANI (koji je pojam širi od pojma birača) imaju pravo predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog
pitanja iz njegova djelokruga, te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga rada od lokalnog značenja. Ovo građansko pravo je zagarantirano čl. 25. ZOLPRS koji definira da JLS ne može u svojim aktima tražiti da broj potpisa na peticiji bude veći od 10% biračkog tijela (npr. 15%, 20%, 50%….). Isti članak, međutim, ostavlja pravo JLS da svojim općim aktima kojim uređuju pitanja prijedloga i peticija može odrediti i manji potreban broj potpisa.

Smatramo da predloženi Nacrt ne potiče (što bi trebala biti svrha) nego da praktički obeshrabruje građane da se uključuju i pokreću pitanja od javnog interesa. Nacrt zadaje prevelik broj potpisa za peticiju (građani bi trebali sakupiti 8.816 potpisa, odnosno 10% od
broja registriranih birača); ne predviđa online peticiju; rok u kojemu Grad mora razmatrati zahtjev valjane peticije na Gradskom vijeću je predugačak (tri mjeseca); ne predviđa da bi u prijedlozima i peticijama mogli sudjelovati osobe s boravištem u Osijeku (studenti i zaposleni
na području Grada); ne predviđa kako podnositelji prijedloga ili peticije mogu transparentno pratiti cjelokupni postupak do raspravljanja odnosno očitovanja o prijedlogu ili peticiji.

NAŠ PRIJEDLOG

MOŽEMO! Osijek predlaže uvjete koji će jačati participaciju građana: peticija treba biti razmatrana na Gradskom vijeću ukoliko je prikupljeno 800 potpisa u fizičkom obliku ili putem online peticije; pravo na peticiju trebaju imati punoljetni građani koji žive, rade i studiraju na području Grada Osijeka; Gradsko vijeće o valjanoj peticiji treba raspraviti u roku od 60 dana a, Grad ima obavezu podnositelje peticije informirati o svim fazama procedure.
Peticija je jedno od najdemokratičnijih izraza volje građana. Vidimo je kao potencijalno moćan instrument uključivanja građana, što je za Osijek izuzetno važno. Naime, poznat je trend opadanja izlaznosti Osječana na lokalne i mjesne izbore u zadnja tri izborna ciklusa, s kulminacijom od samo 12,48% na nedavno održanim izborima za gradske četvrti i mjesne odbore. Osim toga, u političkoj praksi koja se oslanja gotovo isključivo na moć koja proizlazi iz političke većine (izglasavanje i preglasavanje), upravo bi jačanje građanske inicijative
moglo pridonositi stvaranju prostora za razmatranja tema od važnosti za grad, te razmjene stavova, razmišljanja, znanja i ideja što potiče prijeko potrebnu novu društvenu imaginaciju.

KAKO JE TO U SVIJETU?

Brojni primjeri demokratski razvijenih zemalja ilustriraju kako poticati građansku participaciju. Primjerice Basel ima 117 017 stanovnika, a  nema propisan minimalan broj potpisa za peticiju. U Leicesteru iz Velike Britanjie koji ima 368 600 stanovnika  dovoljno je 1500 potpis. Beč ima 1 867 000 stanovnika,  a propisuje samo 500 potpisa.

Dragi sugrađani – do 19. veljače 2023. možete poslati svoje mišljenje Gradu putem linka:
https://www.osijek.hr/savjetovanja-s-javnoscu/savjetovanja-u-tijeku/

U privitku je ispunjeni obrazac online savjetovanje o Nacrtu Odluke o prijedlozima i peticijama građana u Gradu Osijeku s detaljnim obrazloženjem Kluba vijećnika MOŽEMO!Osijek.

#NEKASEGLASGRAĐANAČUJE

OBRAZAC sudjelovanja javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta

Ispunjeni obrazac za građane gdje svatko može upisati svoje ime i poslati Gradu:

OBRAZAC ZA GRAĐANE – PETICIJE-