Naslovna slika za Prijedlog rada Kompe tijekom remonta pješačkog mosta
26. 12. 2021.

Prijedlog rada Kompe tijekom remonta pješačkog mosta

Makar da kompa radi dok je pješački most u remontu!

Na poticaj više građana i skupina rekreativaca predložili smo UNIKOMU i Gradu Osijeku da omoguće prometovanja gradske kompe i tijekom zimskih mjeseci ili barem vikendima. Sve dok je pješački most u remontu.

Podržavate li inicijativu?

Naime, time bi barem djelomično kompenzirali situaciju sa zatvorenim pješačkim mostom. Građani Osijeka imaju naviku koristiti blagodati šetnice na lijevoj obali Drave – i kao pojedinci i kao manje ili veće organizirane grupe sportaša, rekreativaca, vlasnika pasa. Zbog zatvorenog pješačkog mosta to je moguće samo uz dolazak automobilima ili organiziranim prijevozom. Također bi dio stanovnika Tvrđavice koristio kompu za prijelaz u grad.
Razumijemo da bi prometovanje kompe tijekom zimskih mjeseci i u rano proljeće bio dodatni organizacijski, a možda i financijski, napor. Unatoč tome zagovaramo da se nađe rješenje koje bi zadovoljile i potrebe građana.